Viêm da tiếp xúc (Contact dermatitis)

icon-cart0
 

VIÊM DA TIẾP XÚC
(Contact dermatitis)


1. ĐẠI CƯƠNG

     Viêm da tiếp xúc (VDTX) là phản ứng viêm da do tương tác giữa da và tác nhân bên ngoài, xảy ra qua một trong hai cơ chế:

+   Không miễn dịch - viêm da tiếp xúc kích ứng (VDTXKƯ): chiếm 80%,  gây tổn thương hầu hết với những ai tiếp xúc với chất đó.

+  Miễn dịch - viêm da tiếp xúc dị ứng (VDTXDƯ): chiếm 20%, do quá mẫn chậm với các chất khác nhau, chỉ xảy ra ở những người có tiếp xúc với dị nguyên đã mẫn cảm trước đó.

     Các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng của da: nồng độ chất tiếp xúc, cách thức, thời gian, vùng tiếp xúc, tuổi bệnh nhân, bệnh kèm theo, yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, tăng tiết mồ hôi.

2. CƠ CHẾ GÂY BỆNH

2.1. VDTX kích ứng

       Viêm da tiếp xúc kích ứng là biểu hiện của phản ứng trên da đối với các tác nhân bên ngoài như hóa học, lý học và sinh học. Yếu tố nội sinh đóng vai trò quan trọng như chức năng hàng rào bảo vệ của da và các bệnh lý viêm da trước đó. Viêm da cơ địa là yếu tố nguy cơ rất lớn đối với VDTXKƯ ở bàn tay do suy giảm chức năng hàng rào bảo vệ của da, đồng thời, ngưỡng kích ứng của da cũng thấp. Biểu hiện của VDTXKƯ khá đa dạng. Điều trị chủ yếu của VDTXKƯ đó là xác định và tránh các yếu tố kích thích.

       Có 4 cơ chế có liên quan đến VDTXKƯ, gồm mất lớp lipid bề mặt và các chất giữ nước, màng tế bào bị phá hủy, sự biến tính của keratin thượng bì, và tác động độc tế bào trực tiếp.